ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนอนุบาลปัตตานี  ที่ได้รับคัดเลือก ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาดีเด่น เลขานุการสถานศึกษาดีเด่น และคณะกรรมการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559