โหลดเอกสารต่างๆของโรงเรียน

 

Attachments:
File
Download this file (1.ยุทธศาสตร์ สพฐ ปีงบ 61.pdf)1.ยุทธศาสตร์ สพฐ ปีงบ 61.pdf
Download this file (2.มาตรฐาน สพฐ_.pdf)2.มาตรฐาน สพฐ_.pdf
Download this file (3.กลยุทธ์ สพป.ปน.1.doc)3.กลยุทธ์ สพป.ปน.1.doc
Download this file (4.กลยุทธ์โรงเรียนอนุบาลปัตตานี.doc)4.กลยุทธ์โรงเรียนอนุบาลปัตตานี.doc
Download this file (กลยุทธ์ สพป.doc)กลยุทธ์ สพป
Download this file (ตัวอย่าง.โครงการแผนปฏิบัติการประจำปี งบ61.pdf)ตัวอย่าง.โครงการแผนปฏิบัติการประจำปี งบ61.pdf
Download this file (ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561.doc)ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561.doc
Download this file (ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562.doc)ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
Download this file (มาตรฐาน สพฐ.doc)มาตรฐาน สพฐ
Download this file (ยุทธศาสตร์ สพฐ.doc)ยุทธศาสตร์ สพฐ
Download this file (รายงานการวิเคราะห์จักซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี.doc)รายงานการวิเคราะห์จักซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี.doc
Download this file (เอกสารร้องเรียน.doc)เอกสารร้องเรียน.doc
Download this file (แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในโรงเรียนอนุบาลปัตตานี.doc)แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในโรงเรียนอนุบาลปัตตานี.doc
Download this file (แบบโครงการ ปีงบ 2560.doc)แบบโครงการ ปีงบ 2560.doc
Download this file (แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559  โรงเรียนอนุบาลปัตตานี.doc)แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี.doc
Download this file (แผนปฏิบัติการโรงเรียน(บริหารงานบุคคล)ปีงบ61.doc)แผนปฏิบัติการโรงเรียน(บริหารงานบุคคล)ปีงบ61
Download this file (แผนปฏิบัติการโรงเรียน(วิชาการ)ปีงบ61.doc)แผนปฏิบัติการโรงเรียน(วิชาการ)ปีงบ61
Download this file (แผนปฏิบัติราชการ ระดับปฐมวัย ประจำปี 2560โรงเรียนอนุบาลปัตตานี.pdf)แผนปฏิบัติราชการ ระดับปฐมวัย ประจำปี 2560โรงเรียนอนุบาลปัตตานี.pdf
Download this file (แผนปฏิบัติราชการ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2560 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี.pdf)แผนปฏิบัติราชการ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2560 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี.pdf