เพลงประจำโรงเรียน

1.เพลงมาร์ชอนุบาลปัตตานี

คำร้อง/ทำนอง      นพดล ทัศวา

ดนตรี/เรียบเรียง   ชาญวิทย์   ชาพรหมสิทธิ์

โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ปรัชญาของเรามีเป้าหมาย คือความรู้คู่คุณธรรมนำหญิงชาย

ทั้งใจกายพัฒนาน่าชื่นชม

ดอกบัวคือสัญลักษณ์เป็นศักดิ์ศรี

ทุกคนมีปัญญาสง่าสม ให้ความรู้พัฒนาประชาคม ฝึกอบรมเยาวชนเป็นคนดี

โรงเรียนดี นักเรียนเด่น เน้นจริยธรรม

คำขวัญเราเลิศล้ำประเสริฐศรี นักเรียนและครูรักสามัคคี อนุบาลปัตตานีชื่อลือไกล

สีน้ำเงิน ชมพู เราชูเชิด

สีชมพูก่อเกิดรักสดใส สีน้ำเงินเป็นหนึ่งเดียวกลมเกลียวใจ มั่นคงในคุณความดีนิรันดร

2.เพลงดอกบัวในดวงใจ

คำร้อง/ทำนอง      นพดล ทัศวา

ดนตรี/เรียบเรียง   ชาญวิทย์   ชาพรหมสิทธิ์

ดอกบัวดอกนี้นี่หรือ

ก็คือความรักสมัครสมาน คือปัญญาการศึกษาวิชาการ

คือความดีที่เบ่งบานในดวงใจ

ดอกบัวดอกนี้สดสวย เปี่ยมด้วยคุณธรรมที่สดใส

วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นไทย ทุกดวงใจรักชาติรักแผ่นดิน

อนุบาลปัตตานีคือชีวิต

ทุกดวงจิตรำลึกนึกถวิล ถิ่นศึกษาเรียนรู้ได้อยู่ได้กิน

เรารักในถิ่นดอกบัวชั่วชีวา

ดอกบัวดอกนี้สร้างสรรค์

สร้างฝันให้สมปรารถนา ตัวจากไกลแต่ใจไม่จากลา

รักชั่วดินฟ้า..อนุบาลปัตตานี

3.เพลงหางนกยูงแดนใจ

คำร้อง/ทำนอง      นพดล ทัศวา

ดนตรี/เรียบเรียง   ชาญวิทย์   ชาพรหมสิทธิ์

หางนกยูง พลิ้วปลิวไสว

แกว่งไกว คราลมพัดมา ดอกงามสดสี เป็นที่ชื่นตา

เราสุขอุรา  เมื่อมาชื่นชม

หางนกยูง ต้นนี้เปรียบเหมือน

บ้านเรือน  ที่เรารื่นรมย์ เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่ดูเหมาะสม

เป็นแหล่งอุดม ปัญญาและวิชาการ

ร่มหางนกยูง ดินแดนแห่งฝัน

ทุกวัน ทุกคนเบิกบาน ใต้ร่มร่มเย็น เป็นดั่งวิมาน

คราลมพัดผ่าน สุขสราญฤทัย

หางนกยูง ต้นนี้สดสวย

เปี่ยมด้วย คนมีน้ำใจ มีคุณธรรม เลิศล้ำวิไล

หนึ่งในดวงใจ อนุบาลปัตตานี

4.เพลงเรารักปัตตานี

คำร้อง/ทำนอง      นพดล ทัศวา

ดนตรี/เรียบเรียง   ชาญวิทย์   ชาพรหมสิทธิ์

เมืองปัตตานี

แดนดินถิ่นนี้ยิ่งใหญ่ เป็นเมืองรุ่งเรืองวิไล

อดีตยาวไกล..เนิ่นนานผ่านมา

เมืองปัตตานี

หลายร้อยปี เป็นศรีสง่า ประเพณี  วิถีชีวา

วัฒนธรรมล้ำค่า..น่าชื่นชม

ฉันรักเมืองปัตตานี บ้านเมืองแห่งนี้อยู่ดีสุขสม

เป็นถิ่นแดนดินอุดม เป็นสังคมรักสามัคคี

เรารักบ้านเมือง

สร้างความรุ่งเรืองให้เมืองเรานี้ ช่วยพัฒนาเมืองปัตตานี

ให้เป็นเมืองที่ มีสันติสุขเอย

5.เพลงรับน้องใหม่

คำร้อง/ทำนอง      นพดล ทัศวา

ดนตรี/เรียบเรียง   ชาญวิทย์   ชาพรหมสิทธิ์

พี่พี่ขอต้อนรับน้องใหม่

พวกเราดีใจที่น้องใหม่เข้ามา รุ่นพี่ต่างยินดีปรีดา

วันน้องใหม่มา  เรายินดี..ยินดี

ยินดีที่ได้รับน้องใหม่

ด้วยความจริงใจที่น้องใหม่มาวันนี้ เราทุกคนสุขเกษมเปรมปรีดิ์

พวกเรารุ่นพี่ต่างยินดีปรีดา

น้องใหม่ ทุกคนน่ารัก

น่ารัก จริงจริงน้องจ๋า พี่ยินดีที่น้องเข้ามา

อยู่ร่วมชายคา อนุบาลปัตตานี

มาเร็วเรามารับน้องใหม่

แสนสุขใจจริงจริงวันนี้ น้องใหม่ของเรานั้นเป็นเด็กดี

จากใจพี่พี่ ยินดีรับน้องเอย

6.เพลงเด็กดีศรีอนุบาล

คำร้อง/ทำนอง      นพดล ทัศวา

ดนตรี/เรียบเรียง   ชาญวิทย์   ชาพรหมสิทธิ์

เด็กดีศรีอนุบาล

วิชาการเป็นศักดิ์ศรี คุณธรรมเราต้องมี

คุณความดีเราต้องทำ

เด็กดีศรีอนุบาล

ปณิธานเราเลิศล้ำ คำขวัญเราจดจำ

และต้องทำตามกันทุกคน

อนุบาลปัตตานี เป็นศรีสง่า

เรามีปัญญา มีเหตุผล คิดเป็น ทำเป็นไม่เห็นแก่ตน

พวกเราทุกคน ต่างมีวินัย

เด็กดีศรีอนุบาล

พูดอ่อนหวานน่ารักใคร่ เป็นคนดีมีน้ำใจ รักเมืองไทย...รักสถาบัน

(เด็กดีศรีอนุบาล    เด็กดีศรีอนุบาล    เด็กดีศรีอนุบาล  อนุบาลปัตตานี…เป็นศักดิ์ศรีของปัตตานี )

7.เพลงวันอำลา

คำร้อง/ทำนอง      นพดล ทัศวา

ดนตรี/เรียบเรียง   ชาญวิทย์   ชาพรหมสิทธิ์

เอ่ยคำอำลา น้องป.ห้าและ ป.สี่

ป.สามคนดี  บอกว่าพี่ลาไป

ป.สอง ป.หนึ่ง พี่ยังซึ้งน้ำใจ

อนุบาลปฐมวัย  พี่อาลัยเมื่อจากลา

เคยอยู่ด้วยกัน  ใจผูกพันเราน้องพี่

อยู่กันหลายปี   ใจของพี่แสนห่วงหา

คิดถึงน้องน้อง   พี่ต้องนองน้ำตา

เป็นเพราะวันเวลา  การศึกษาต้องจากกัน

พี่ขอลาน้อง  เพราะพี่ต้องไปเรียนต่อ

คิดถึงแล้วก็  โทรหาได้ทุกวัน

ความเป็นน้องพี่  เรานี้ยังผูกพัน

มิตรไมตรีคงมั่น  มิแปรผันเปลี่ยนไป

ขอลาคุณครู     ที่ให้ความรู้และคอยสอนสั่ง

ไม่ลืมความหลัง  ทุกสิ่งหนูยังจำได้

อนุบาลปัตตานี   ชื่อนี้ประทับใจ

แม้คืนวันผ่านไป  รักประทับใจไม่รู้เลือน

8.เพลงศิษย์เก่า

คำร้อง/ทำนอง      นพดล ทัศวา

ดนตรี/เรียบเรียง   ชาญวิทย์   ชาพรหมสิทธิ์

(ช) ศิษย์เก่า  เราจบออกไป ศิษย์ใหม่  เราก็เข้ามา

(ญ) ศิษย์เก่า พี่เราอำลา แต่จะกลับมา หารุ่นน้องด้วยความห่วงใย

(ช) ศิษย์เก่า จบไปมากมาย หญิงชาย เราผูกพันรักใคร่

(ญ) โรงเรียนมีกิจกรรมอะไร ให้บอกไป  เราพร้อมใจมาร่วมงาน

(ญ) คิดถึง ส่งจิต คิดถึง

(ช) ซาบซึ้ง โรงเรียนอนุบาล

(ช/ญ) ศรัทธา รักครูอาจารย์ คิดถึงทุกท่าน  ที่สั่งสอนแต่ก่อนมา

(ช) ศิษย์เก่าอนุบาลปัตตานี น้องพี่มิตรไมตรีสูงค่า

(ญ) ผ่านไปก็เพียงแต่วันเวลา

(ช/ญ) ความรักนั้นหนา...มิมีวันเสื่อมคลาย

9.เพลงวันเปิดเทอม

คำร้อง/ทำนอง  นพดล ทัศวา

ดนตรี/เรียบเรียง   ชาญวิทย์   ชาพรหมสิทธิ์

พวกเราสุขสันต์  ในวันเปิดเทอม

เป็นวันแรกเริ่ม    วันเริ่มเทอมใหม่ พวกเราน้องพี่     ทุกคนดีใจ

ต้อนรับเปิดเทอมใหม่  ต่างยิ้มให้กัน

สวัสดีคุณครู        วันนี้หนูมาเรียน

หนูจะพากเพียร   เรียนด้วยความขยัน ผู้ปกครองมาส่ง   หนูรีบลงรถพลัน

วันนี้เป็นวันเปิดเทอม   เริ่มเรียน

กล่าวคำทักทาย       เพื่อนชายเพื่อนหญิง

มีความสุขจริง      ในหมู่เพื่อนนักเรียน

เราไม่เกียจคร้าน   เรื่องการอ่านการเขียน

จะตั้งใจเรียน         จะพากเพียรเรื่องวิชา

ในวันเปิดเทอม      เป็นวันเริ่มวันดี

พวกเราน้องพี่    จะตั้งใจศึกษา

ให้สมกับที่           บิดามารดา

ท่านส่งเรามา        ให้เล่าเรียน

10.เพลงรำวงอนุบาลปัตตานี

คำร้อง/ทำนอง   นพดล ทัศวา

ดนตรี/เรียบเรียง   ชาญวิทย์   ชาพรหมสิทธิ์

(สร้อย) อนุบาลปัตตานี เราน้องพี่รักกัน

เรามีใจผูกพัน สมานฉันท์ไมตรี เรารักเมืองไทย เราไม่แตกสามัคคี

เราไม่แบ่งสี รักสามัคคีกันทุกคน

(ญ)อ้าวมาพวกเราอนุบาลปัตตานี

รักสามัคคี มีน้ำใจให้กัน คุณครูก็ดูสดใส หัวใจทุกคนสุขสันต์

(ช/ญ)ไมตรีเรามีให้กัน  ความรักผูกพันไม่มีเสื่อมคลาย

(สร้อย)

(ช)อ้าวมาเด็กเด็กอนุบาลปัตตานี

ทุกคนเรียนดี ไม่มีแหนงหน่าย มุ่งมั่นขยันศึกษา  ทุกวันเรามาโรงเรียนไม่สาย

(ช/ญ)เรียนจริงทั้งหญิงและชาย เราสุขใจกายเมื่อมาโรงเรียน

(ญ)ผู้ปกครองก็เอาใจใส่     มีใจให้กับโรงเรียน

(ช)มีอะไรร่วมด้วยช่วยกัน    ทุกท่านช่วยเหลือโรงเรียน

(ญ)โรงเรียนมีกิจกรรม      ร่วมทำร่วมกับโรงเรียน

(ช)โรงเรียนนี้เป็นของท่าน  ลูกหลานได้มาเล่าเรียน

(ญ)โรงเรียนเราได้รางวัล

(ช/ญ)ทั้งเราทั้งท่าน...ภูมิใจในโรงเรียน

(สร้อย)

(ญ) อ้าวมาพวกเรารักอนุบาลปัตตานี ผ่านไปกี่ปี  หัวใจไม่มีแปรเปลี่ยน ผู้ปกครอง คุณครูและนักเรียน

(ช/ญ) รักไม่แปรเปลี่ยน รักอนุบาลตลอดไป

(สร้อย)