ติดต่อโรงเรียน

ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์

โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ถนนมะกรูด ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือ จังหวัดปัตตานี    รหัสไปรษณีย์  ๙๔๐๐๐

โทรศัพท์ ๐-๗๓๓๓-๗๖๖๗  โทรสาร ๐-๗๓๓๔-๙๔๔๐