เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลปัตตานี

โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 

หมู่ที่ ๕ ถนนมะกรูด ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือ จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ ๙๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๗๓๓๓-๗๖๖๗ โทรสาร ๐-๗๓๓๔-๙๔๔๐