เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลปัตตานี

โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
หมู่ที่ ๕ ถนนมะกรูด ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือ จังหวัดปัตตานี    รหัสไปรษณีย์  ๙๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๗๓๓๓-๗๖๖๗  โทรสาร ๐-๗๓๓๔-๙๔๔๐